Uwaga!Statystyki są generowane z wpisów niniejszej bazy danych, a więc w przypadku nieobecności niektórych psów, wyhodowanych przez hodowlę nie reprezentują stanu faktycznego! Polscy hodowcy, aby osiągnąć stan faktyczny statystyk mogą przekazać pełne i aktualne dane, natomiast hodowcy zagraniczni są proszeni o zrozumienie założenia, że jest to baza rodowodów polskich malamutów i ich przodków, i tylko takie psy mogą tu być wpisane.

Arctic Challenge

Osiagnięcia wystawowe Podsumowanie badań wg il. ur. w latach
 • 2 x PL
 • 9 x Champion PL
 • 1 x Champion LV
 • 5 x Champion BG
 • 3 x Champion SK
 • 1 x Champion XS
 • 1 x Champion EE
 • 2 x Champion LT
 • 1 x Champion RO
 • 1 x Młodzieżowy Champion LV
 • 1 x Młodzieżowy Champion RO
 • 1 x Młodzieżowy Champion EE
 • 2 x Młodzieżowy Champion LT
 • 2 x Młodzieżowy Champion SK
 • 9 x Młodzieżowy Champion PL
 • 1 x Młodzieżowy Champion UA
 • 5 x Grand Champion BG
 • 8 x InterChampion
 • 1 x Zwyc. Polski PL
 • 1 x BIS Młodzieży PL
 • 2 x Champion Krajów Bałkańskich
 • 9 x Inne
 • 1 x Zwyc. Młodzieży PL
 • 1 x Baltic Champion
zbadane psywynik badania
7polyneurpathy - clear
15HD A
1ED 0
1HD B
8ED 0/0
46oczy OK
5inne
20171
201610
20157
20137
20118
20097
20075
20067

dominujące umaszczenie w hodowli
wilczasto-białe45
rudo-białe7

Kraj rejestracji psów - export
PL42
GB1
FR1
FI1
IL1
AT1
UA1
SE1
HR1
LT1
BE1


#:32